2

H  O

 

 Vattenkvalitet
(Mg/liter)

Färgtal ____________________<5

Turbiditet FNU _____________0,05

COD (Mn) __________________<1

Konduktivitet ______________25,7

PH________________________8,2

Alkalinitet, HCO3____________100

Hårdhet total_______________4,8

Järn, Fe_________________<0,05

Mangan, Mn_______________0,03

Ammonium, NH4-N_________<0,02

Nitrat, NO2-N____________<0,002

Nitrat, NO3-N______________<1,0

Fosfat, PO4-P_____________<0,01

Fluorid, F__________________0,78

Klorid, CI___________________10

Sulfat, SO4__________________30

Aluminium, AL_____________<0,02

Kalcium, Ca_________________25

Magnesium, Mg______________5,7

Natrium, NA_________________22

Kalium, K___________________<2